Fundusze Europejskie – Program Regionalny

CREATECH Dziubałtowski Michał
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Createch Dziubałtowski Michał.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0058/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-04-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 328 503,50PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 213 494,40 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Createch Dziubałtowski Michał. Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu i integracji oprogramowania CRM oraz ERP obejmującego wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, dzięki czemu możliwe będzie świadczenie usług firmy w sposób zautomatyzowany.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie i integracja systemów informatycznych ERP i CRM wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa Createch Dziubałtowski Michał oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy (informatyzacja procesów) i wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Przez realizację projektu firma zamierza:

  • wprowadzić nadzór nad kluczowymi procesami w firmie,
  • poprawić opiekę nad klientem,
  • podwyższyć jakość obsługi klientów,
  • zoptymalizować wykorzystanie dostępnych narzędzi sprzedażowych i usług,
  • usprawnić pracę zespołową,
  • wprowadzić przejrzysty i prosty system zarządzania zasobami firmy,
  • usystematyzować dane bieżące i archiwalne,
  • wspierać priorytety i cele biznesowe i ułatwiać ich osiąganie,
  • umożliwić serwisantom mobilny dostęp do najważniejszych informacji,
  • zwiększyć bezpieczeństwo danych, w tym danych wrażliwych.
...