Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Fundusze Europejskie – Program Regionalny

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

Createch Dziubałtowski Michał
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozbudowa systemu informatycznego w firmie Createch Dziubałtowski Michał.”
RPOP.12.01.00-16-0008/22

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPOP.12.00.00. Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim
Działanie: RPOP.12.01.00 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT – EU
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022-06-01-2022-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 250 538,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 162 824,63 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Createch Dziubałtowski Michał.

Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.:

 • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności,
 • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
 • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
 • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie,
 • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

CREATECH Dziubałtowski Michał
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Createch Dziubałtowski Michał.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0058/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-04-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 328 503,50PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 213 494,40 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Createch Dziubałtowski Michał. Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu i integracji oprogramowania CRM oraz ERP obejmującego wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, dzięki czemu możliwe będzie świadczenie usług firmy w sposób zautomatyzowany.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie i integracja systemów informatycznych ERP i CRM wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa Createch Dziubałtowski Michał oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy (informatyzacja procesów) i wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Przez realizację projektu firma zamierza:

 • wprowadzić nadzór nad kluczowymi procesami w firmie,
 • poprawić opiekę nad klientem,
 • podwyższyć jakość obsługi klientów,
 • zoptymalizować wykorzystanie dostępnych narzędzi sprzedażowych i usług,
 • usprawnić pracę zespołową,
 • wprowadzić przejrzysty i prosty system zarządzania zasobami firmy,
 • usystematyzować dane bieżące i archiwalne,
 • wspierać priorytety i cele biznesowe i ułatwiać ich osiąganie,
 • umożliwić serwisantom mobilny dostęp do najważniejszych informacji,
 • zwiększyć bezpieczeństwo danych, w tym danych wrażliwych.